Volkswagen

1980 Volkswagen transporter t3 (hightop)

12 000 €

  1. Prevodovka Manuál
  2. Ročník 2010
  3. Najazdené 80 000 km
  4. Lokalita Malachov - Banská Bystrica
  5. Pridané dňa 6. 8. 2022
Zdroj inzerátu
Zdroj inzerátu
Cenová analýza
9 300 €
11 400 €
Výhodná
Primeraná
Vysoká
Popis

(English Below)

Pôvodne poštová dodávka zo Švajčiarska, prerobená na obytný automobil a dodávku pre 8 osôb.

V súčasnosti má 1, 9 dieselový motor prerobený v roku 2017 asi 80 000 km. 5 stupňová manuálna prevodovka. Predám tiež prerobený 2.0 TDI (115 k), ktorý sa dá namontovať na bus. (Pozri obrázky)

- Maľované v roku 2015

- Technické výmeny 2019-2021 - Celý brzdový systém, tlmiče, kotúče, rotory, lanko akcelerátora, lanko tachometra, lanko núdzovej brzdy, svetlá, batéria, svetlá riadiacej konzoly vymenené za LED a digitálnu dosku, hmlové svetlá vpredu aj vzadu

- Interiérové práce 2019-2022 - Všetky dverové panely vymenené za nové panely, otvorené stenové priestory obložené, všetky dvere a panely sú izolované zvukovou a tepelnou izoláciou, nainštalovaná rock and roll posteľ, nainštalovaná posuvná lavica, vpredu nainštalované sedadlá z Alhambry z roku 2010. Všetky sedadlá prečalúnené. Záclony. Nainštalovaný ventilátor MaxAir. Nainštalovaná pomocná elektrina, 3 zásuvky, 4 zásuvky USB, snímač batérie, svetlá, poistky. Kábel na nabíjanie batérie z motora. Súčasťou dodávky môže byt pomocná batéria 12v 180Ah 1000A, ktorú vlastním.

- Obsahuje aj nový zvukový systém s reproduktormi Pioneer.

Originally a Post van, converted to a camper and 8 Passenger van.

Currently has a 1.9 Diesel motor rebuilt in 2017 about 80, 000 km. 5 speed manual transmission. Also selling a rebuilt 2.0 TDI (115 Hp) which can be installed to the van. (See pictures)

- Painted in 2015

- Technical replacements 2019-2021 - Entire brake system, Tie rods, discs, Rotors, Accelerator cable, Speedometer Cable, Emergency brake cable, lights, battery, Control console lights replaced with Led and Digital board, Fog Lights in front and back

- Interior work 2019-2022 - All door panels replaced with new panels, open wall spaces paneled, All doors and panel insulated with sound and temperature insulation, Rock and roll bed installed, Sliding bench installed, Seats from a 2010 Alhambra installed in the front. All seats reupholstered. Curtains. MaxAir ventilator installed. Aux electricity installed, 3 Outlets, 4 USB outlets, Battery sensor, lights, fuses. Cable to charge battery from motor. Aux Battery 12v 180Ah 1000A can be included.

- Also includes a new sound system with Pioneer Speakers.